Como la bayura transformou læs Falkland

Nos últimos trenta anhos, læs isllæs deixarun de ser un territorio probe, principalmente de colonos británicos, tornando-se un territorio rico, cun una poblaçon de l mundo inteiro.